Governance & ANBI

Raad van Toezicht Stichting Feikes Huis bestaat uit

Sarien Zijlstra. – voorzitter – directeur van de School der Poëzie. 
John Meijerink – penningmeester- programma coördinator DAS Theatre.
Bart Römer – lid – directeur Filmacademie
Lizzy Ondaatje – lid – adviseur HR Amsterdam Museum

Directeur/bestuurders

Pol Eggermont  
Wilma Kuite  

Feikes Huis is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Beloningbeleid

Feikes Huis onderschrijft de CAO Toneel en Dans. Klik hier voor toelichting op Beloningsbeleid.

Downloads

Standaardformulier 2022   standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol.pdf
Jaarverslag en Jaarrekening 2022JAARVERSLAG FH 2022 getekend-samengevoegd_compressed.pdf