Workshop Duda Paiva – Object Score

Maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober 2023
Studio Feikes Huis / NDSM Scheepsbouwloods / Amsterdam

For professional makers & performers with experience and/or training.
Cost: € 250,- / Including lunch
12 participants

OBJECT SCORE

Duda Paiva heeft een danstechniek ontwikkeld waarbij een levenloos schuimrubber object getransformeerd wordt tot een volwaardige danspartner – een eigen theatrale methode: Object Score. Doel is om leven te geven aan een fictief/poëtisch lichaam; een alter ego, een extensie van het zelf, waarbij het lichaam wordt gebruikt als landschap voor de pop en vice versa, om de ruimte te verkennen en choreografische motieven te creëren. Een zeer specifieke vorm van choreografie voor twee lichamen die onder dezelfde geest functioneren.

De Object Score methode is geschikt voor acteurs, dansers, poppenspelers, zangers en circusartiesten.
Meer over Object Score

AANMELDEN
Stuur korte motivatie (200 woorden) & CV naar: productie@feikeshuis.nl
Voor: 8 september 2023 – deelname wordt bevestigd na selectie.
Meer informatie: productie@feikeshuis.nl – vakantie van 22/7 – 21/8 2023

FEIKES HUIS & STUDIO FIGUR
Deze workshop maakt deel uit van Atelier Figur, gefinancierd door Fonds voor Cultuurparticipatie.
www.feikeshuis.nl / www.studiofigur.com


MONDAY 9 TO FRIDAY 13 OCTOBER 2023
STUDIO FEIKES HUIS / NDSM SCHEEPSBOUWLOODS / AMSTERDAM

For professional makers & performers with experience and/or training.
Cost: € 250,- / Including lunch
12 participants

OBJECT SCORE
Duda Paiva has developed a dance technique in which an inanimate foam object is transformed into a full-fledged dance partner – a theatrical method of her own: object score. The aim is to give life to a fictional/poetic body; an alter ego, an extension of the self, using the body as a landscape for the puppet and vice versa, to explore space and create choreographic motifs. It is a very specific form of choreography for two bodies functioning under the same mind.

The Object Score method is suitable for actors, dancers, puppeteers, singers and circus performers.
More About Object Score

TO APPLY
Send short motivation (200 words) & CV to: productie@feikeshuis.nl
Before: 8 September 2023 – participation will be confirmed after selection.
More information: productie@feikeshuis.nl – holidays 22/7 – 21/8 2023

FEIKES HUIS & STUDIO FIGUR
This workshop is part of Atelier Figur, funded by Fonds voor Cultuurparticipatie.
www.feikeshuis.nl / www.studiofigur.com